Kivik Art Centre

Platsen är Bergdala gård vid Lilla Stenshuvud, strax norr om nationalparken, lite söder om Kivik på Österlen i Skåne. En av de vackraste platserna i vårt land… Ambitionen är att just där skapa en institution som inte liknar någonting som redan existerar. Ett unikt koncept som tar sin utgångspunkt i den verklighet och det kulturlandskap vi arbetar i. Tanken är att det ska vara en kreativ plats lika mycket som en mötesplats för människor som är intresserade av natur och konst i vid bemärkelse.

Avgörande för projektets succé är att det är förankrat i sin historiska och samhälleliga kontext. Den natursköna platsen och den kreativa miljö som redan existerar är bonus för ett projekt som måste hävda sin särprägel. Men det räcker inte: projektet ska förankras såväl lokalt som regionalt, nationellt såväl som internationellt.

Att kunna erbjuda ateljéer och verkstäder för konstnärer under längre eller kortare tid (Artists-in-Residence) är projektets kärna. Från ateljéstadiet utvecklas ett konsthalls- och museumskoncept till en alltmer kontinuerlig publik verksamhet. Här kan jämföras med IASPIS (International Artists Studio Programme in Sweden) som jag var med om att grunda i Stockholm 1996 (www.iaspis.com). På kort tid har den verksamheten utvecklats till en internationell aktör som inte bara betytt mycket för de konstnärer som blivit inbjudna, utan även haft stor betydelse för internationaliseringen av Stockholms (och Sveriges) konstliv.

BALTIC (www.balticmill.com) i Nordöstra England var jag med om att skapa och etablera som en “konstfabrik”. När konstcentrumet efter fyra och ett halvt års förberedelser och rekonstruktion av en gammal mjölkvarn öppnade sommaren 2002, var det framför allt som en konsthall i nio våningar, men med ett kreativt element i de ateljéer och verkstäder dit konstnärer bjöds in. Dessa studiovistelser genererade sedan utställningar, publika projekt och evenemang.

En annan, relevant referens är den ateljé som skulptören Alexander Calder lämnade efter sig i södra Frankrike (www.atelier-calder.com). Varje halvår bjuds en skulptör att få bo och arbeta koncentrerat i en fantastisk ateljé och i ett underbart landskap. Alla dessa besök resulterar därefter i utställningar med hög profil i Tourr, i Paris eller någon annanstans.

Kivik Art Centre kan också jämföras med det framgångsrika initiativet Serpentine Gallery i London (www.serpentinegallery.org) tagit med sina årliga paviljongen i Hyde Park. Berömda arkitekter som Oscar Niemeyer, Liebeskind, Snøhetta och Jean Nouvel har uppfört temporära byggnader som caféer eller informationscentra över sommarhalvåret och dessa paviljonger har sedan sålts vidare till andra platser i världen.

Sju år i rad har Kivik Art Centre hittills presenterat kombinationen av en arkitekt och en konstnär. De unika projekt och skulpturer som realiserats är i de flesta fall deltagarnas först verk i Sverige, även om flera av dem tillhör de mest uppmärksammade konstnärerna och arkitekterna i världen idag. Sommaren 2013 utkom boken 7, med fotografier av Gerry Johansson som skildrar de sju första åren på Lilla Stenshuvud.

Kivik Start 2007 – Snøhetta Arkitekter + Tom Sandberg

Kivik Art ’08 – David Chipperfield + Antony Gormley

Kivik Art ’09 – Matti Suuronen, Julian Opie

Kivik Art ’10 – Petra Gipp + Runa Islam, Kivik Art 2020 i samarbete med Arkitektur & Landskap, LTH, Lund

Kivik Art ’11 –  Kim Hedås + Petra Gipp, Land Arc ( Arkitektskolorna i Lund, Trondheim och Köpenhamn)

Kivik Art ’12 – Land Arc 3 i samarbete med Arkitektur & Landskap, LTH, Lund

Kivik Art ’13 – Gert Wingårdh + Gerry Johansson

Kivik Art ’14 – Befintliga verk

Kivik Art ’15 – Befintliga verk

Kivik Art ’16 – Befintliga verk

Kivik Art ’17 – Befintliga verk

Kivik Art ’18 – Sol LeWitt, Nine Towers for Jene

Hösten 2018 bestämde sig Sune Nordgren för att, efter tolv år som konstnärlig ledare, lämna projektet.

Ett nytt verk är planerat för 2109: Arkeologiskt bibliotek av Ulla Viotti.

Läs mer på hemsidan: www.kivikart.se